Zrealizowane projekty | Szkoła Języków Obcych – Perfekt | Bydgoszcz, Inowrocław

Zrealizowane projekty

pasek_klient

Projekt o tytule „Obsługa Klienta bez tajemnic” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Oto podstawowe informacje:

 • kurs w 100% bezpłatny, przeznaczony dla 60 osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (umowa o pracę lub cywilno-prawna), zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • podczas rekrutacji pierwszeństwo mają osoby powyżej 45 roku życia (40% uczestników) oraz mające bezpośredni kontakt z Klientem w pracy zawodowej,
 • miejsce odbywania zajęć: szkoła językowa PERFEKT, Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1,
 • szkolenie trwać będzie od lutego do listopada grudnia 2011 (przerwa wakacyjna w sierpniu).

Zajęcia:

I) język angielski:

 • grupy 10-osobowe, z podziałem na poziomy zaawansowania,
 • spotkania 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (w godzinach wieczornych), w sumie 130 lekcji (110 lekcji jęz. ogólnego oraz 20 lekcji jęz. biznesowego),
 • zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią: nacisk na komunikację ustną w praktyce,
 • blended learning: uzupełnienie nauki poprzez korzystanie z platformy internetowej (programu on-line z ćwiczeniami utrwalającymi materiał z lekcji).

II) profesjonalna obsługa Klienta:

 • grupy 15-osobowe,
 • spotkania co drugą sobotę (lub sobota/niedziela raz w miesiącu) – 8 lekcji, w sumie 96 lekcji,
 • zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń indywidualnych (prowadzone w języku polskim),
 • moduły: ICT (komputerowe) 32h, Profesjonalna obsługa Klienta 24h, Rozwój osobisty 24h, Świadomy pracownik (prawo pracy, równość płci itp.) 16h, Indywidualne doradztwo dla 45+ (5h).

Uczestnicy szkolenia podpisują umowę z organizatorem szkolenia, a w przypadku rezygnacji przed ukończeniem szkolenia zobowiązani są do zapłacenia kary w wysokości dofinansowania przypadającego na jedną osobę. Do obowiązków uczestników należy regularne uczestnictwo w zajęciach (minimum 80% frekwencji) oraz korzystanie z platformy e-learningowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły PERFEKT
w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 1, tel. 52 357 44 40, e-mail inowroclaw@perfekt.edu.pl

pasek_bydgoszcz

Projekt o tytule „Język komunikacji w praktyce” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Podstawowe informacje:

 • kurs w 100% bezpłatny, przeznaczony dla 40 osób zatrudnionych w małych i średnich
  przedsiębiorstwach, zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego oraz m. Bydgoszcz,
 • podczas rekrutacji pierwszeństwo mają osoby z mniejszych miejscowości, nie korzystające wcześniej ze szkoleń tego typu, o niskich umiejętnościach językowych oraz mające bezpośredni kontakt z Klientem w pracy zawodowej,
 • miejsce odbywania zajęć: PERFEKT, Bydgoszcz, ul. Gdańska 62,
 • szkolenie trwać będzie od października 2010 do maja 2011.

Zajęcia:

I) język angielski:

 • 4 grupy po 10 osób, z podziałem na poziomy zaawansowania,
 • spotkania 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (w godzinach wieczornych), w sumie 120 lekcji
 • zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią: nacisk na komunikację ustną w praktyce,
 • blended learning: uzupełnienie nauki poprzez korzystanie z platformy internetowej
  (programu on-line z ćwiczeniami utrwalającymi materiał z lekcji),
 • kurs zakończony egzaminem TELC na poziomie A1 lub A2.

II) profesjonalna obsługa Klienta:

 • 2 grupy po 20 osób,
 • spotkania co drugą sobotę – 8 lekcji, w sumie 96 lekcji,
 • zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń indywidualnych (zajęcia w języku polskim).

Uczestnicy szkolenia podpisują umowę z organizatorem szkolenia, a w przypadku rezygnacji przed ukończeniem szkolenia zobowiązani są do zapłacenia kary w wysokości dofinansowania przypadającego na jedną osobę. Do obowiązków uczestników należy regularne uczestnictwo w zajęciach (minimum 80% frekwencji) oraz korzystanie z platformy e-learningowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły PERFEKT w Bydgoszczy,
ul. Gdańska 62, tel. 52 347 88 00, e-mail bydgoszcz@perfekt.edu.pl , www.perfekt.edu.pl
Biuro projektu: Lech Consulting, ul. Mickiewicza 81, 87-100 Toruń, tel. 56 622 63 38, www.lc.net.pl

pasek_inowroclaw

Projekt o tytule „Klient nasz Pan?” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Oto podstawowe informacje:

 • kurs w 100% bezpłatny, przeznaczony dla 40 osób zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach, zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego,
 • podczas rekrutacji pierwszeństwo mają osoby z mniejszych miejscowości, nie korzystające wcześniej ze szkoleń tego typu, o niskich umiejętnościach językowych oraz mające bezpośredni kontakt z Klientem w pracy zawodowej,
 • miejsce odbywania zajęć: PERFEKT, Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1,
 • szkolenie trwać będzie od października 2010 do maja 2011.

Zajęcia:

I) język angielski:

 • 4 grupy po 10 osób, z podziałem na poziomy zaawansowania,
  spotkania 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (w godzinach wieczornych), w sumie 120 lekcji,
 • zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią: nacisk na komunikację ustną w praktyce,
 • blended learning: uzupełnienie nauki poprzez korzystanie z platformy internetowej
  (programu on-line z ćwiczeniami utrwalającymi materiał z lekcji),
 • kurs zakończony egzaminem TELC na poziomie A1 lub A2.

II) profesjonalna obsługa Klienta:

 • 2 grupy po 20 osób,
 • spotkania co drugą sobotę – 8 lekcji, w sumie 96 lekcji,
 • zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń indywidualnych (zajęcia w języku polskim).

Uczestnicy szkolenia podpisują umowę z organizatorem szkolenia, a w przypadku rezygnacji przed ukończeniem szkolenia zobowiązani są do zapłacenia kary w wysokości dofinansowania przypadającego na jedną osobę. Do obowiązków uczestników należy regularne uczestnictwo w zajęciach (minimum 80% frekwencji) oraz korzystanie z platformy e-learningowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły PERFEKT w Inowrocławiu,
tel. 52 357 44 40, e-mail inowroclaw@perfekt.edu.pl, www.perfekt.edu.pl

pasek03

We wrześniu 2009 rozpoczynają się kursy w Białych Błotach i Łochowie (Mam talent… do nauki) finansowane przez Unię Europejską, oto najważniejsze informacje:

 • kursy języka angielskiego (40 lekcji) wraz ze szkoleniem motywacyjnym (10 lekcji),
 • w sumie 8 grup 10-osobowych,
 • kursy są całkowicie bezpłatne dla uczestników,
 • szkolenie rozpoczyna się we wrześniu 2009 i trwa do czerwca 2010,
 • spotkania 2 razy w tygodniu po 1 lekcji w godzinach popołudniowych.

Liderem projektu jest Gmina Białe Błota (odpowiada m.in. za promocję i rekrutację), a szkoła PERFEKT jest partnerem (odpowiada m.in. za wykładowców i szkolenie).

pasek02

W maju 2009 rozpoczynają się kursy w Białych Błotach (Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu – cz. 1) i Łochowie (Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu – cz. 2) finansowane przez Unię Europejską, oto najważniejsze informacje:

 • kursy języka angielskiego (100 lekcji) wraz ze szkoleniem motywacyjnym (20 lekcji),
 • w każdej miejscowości po 4 grupy 10-osobowe,
 • kursy są całkowicie bezpłatne dla uczestników,
 • szkolenie trwa się od maja 2009 do lutego 2010, z przerwą wakacyjną w sierpniu 2009,
 • spotkania 2 razy w tygodniu po 2 lekcje w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Liderem projektu jest Gmina Białe Błota (odpowiada m.in. za promocję i rekrutację), a szkoła PERFEKT jest partnerem (odpowiada m.in. za wykładowców i szkolenie).

pasek02

Już niedługo rozpoczną się 4 kursy języka angielskiego finansowane przez Unię Europejską, oto najważniejsze informacje:

 • kursy języka angielskiego (100 lekcji) wraz ze szkoleniem motywacyjnym (20 lekcji) będą odbywać się w Kruszwicy, Janikowie, Nakle;
 • kurs języka angielskiego (100 lekcji) wraz ze szkoleniem komputerowym (20 lekcji) będzie odbywał się w Janikowie;
 • kursy są całkowicie bezpłatne dla uczestników;
 • każdy kurs zorganizowany będzie w 3 grupach po 10 osób (podział na poziomy zaawansowania od początkującego do średniozaawansowanego);
 • szkolenie rozpocznie się w maju 2009, w sierpniu 2009 przewidziana jest przerwa wakacyjna,
 • szkolenie zakończy się w grudniu 2009 lub styczniu 2010;
 • spotkania 2 razy w tygodniu po 2 lekcje w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Zapraszamy po więcej informacji na spotkania organizacyjne.

pasek04

Szkoła PERFEKT prowadzi kurs języka angielskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach realizacji projektu o tytule „Kurs języka angielskiego w miejscu zamieszkania wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Naszym Partnerem jest
Urząd Miasta w Aleksandrowie Kujawskim.

Szkolenie przeznaczone jest dla 40 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło oraz zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego. Kurs rozpoczyna się w październiku 2008 i potrwa do kwietnia 2009, obejmując w sumie 100 lekcji w 4 grupach po 10 osób.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o ustawieniach prywatności i o ochronie Danych Osobowych naszych Użytkowników znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies oraz w dokumencie Obowiązek informacyjny RODO.